نتایج جستجو برای عبارت :

مریم ناز نازی مو قهر مو کرده

صاحب اخاثقه تحظی بصحبته
        فل طبع مکتسب من کل مصحوبی 
کل ریح اخذه مما تمر به
            نتنا من النتن و طیبا من الطیب   
*****
عاشر اناسا بالذکاء تمیزوا
           واختر صدیقک من ذوی الاخلاق
                          *****
تحفظ من صدیقک دوم بالک 
                       وسرک لا تبیع الغیر بالک
بالک من حچی الضحاک بالک
               ضحکته و لدقه العگرب سویه
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

دانلود آهنگ جدید راسان طرح اينجانب، ابوحيدر سخن آشنا تکنولوژی شرکت مکش و دهش ادمونتون نگار هاست آموزش تعمیرات برق خودرو