نتایج جستجو برای عبارت :

Tuliliilia torrent bloglovin.commitrausahatani

شرح پریشانی
**
دوستان شرح پریشانی من گوش کنیدداستان غم پنهانی من گوش کنیدقصه بی سر و سامانی من گوش کنیدگفت وگوی من و حیرانی من گوش کنید
شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کیسوختم سوختم این راز نهفتن تا کی
روزگاری من و دل ساکن کویی بودیمساکن کوی بت عربده‌جویی بودیمعقل و دین باخته، دیوانهٔ رویی بودیمبستهٔ سلسلهٔ سلسله مویی بودیم
کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبودیک گرفتار از این جمله که هستند نبود
نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشتسنبل پرشکن
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

پايگاه اطلاع رساني مباشري nilo 7site.avablog.ir هنرستان علوم ورزشی امام علی (ع) شهرکرد Nao گلمند سفر ِ کاتب وبلاگی برای برترها