نتایج جستجو برای عبارت :

farsi languedj android

ای خاک تو تاج سربلندانمجنون تو عقل هوشمندانمحجوب تو را نهار لیلیمکشوف تو را سها سهیلیخورشید ز توست روشنی گیربی روشنی تو چشمه قیربر چشمه قیر اگر بتابیگیرد فلکش به آفتابیای دست مقربان آگاهاز دامن عزت تو کوتاهدر راه تو عقل فکرت اندیشصد سال اگر قدم نهد پیشناآمده از تو رهنماییدور است که ره برد به جاییهر رو که در آشنایی توستاز پرتو رهنمایی توستای هستی بخش هر چه هست استکس بی تو ز نیستی نرسته ستفرمان تو را درازدستیبر عالم نیستی و هستیخود را ز تو ن
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

مسائل اجتماعی فالکده حفره اسرار بهترین برنامه های موجود در اینترنت اوازه چت|اينازچت|بيتاچت|اوازچت دوستانه مشاوره خانواده و ازدواج ... لوگو پلاس یه اتفاق خوب برای دیده شدن شماست.