نتایج جستجو برای عبارت :

آه من پشت سرته

تاریخ :97/10/12
صورتجلسه کمیته کمک به رعایت مقررات وامور انضباطی
درتاریخ 12/10/97روزچهارشنبه جلسه ای با حضورمدیر،معاون،
اعضاء شورای دانش آموزی واعضاء کمیته کمک به رعایت مقررات وامور انضباطی در محل
دفتر آموزشگاه برگزار گردید وبین اعضا بحث وتبادل نظر شد ومدیر آموزشگاه درخصوص
اهمیت نظم ومقررات درمدرسه وزندگی دانش آموزان ایراد سخن نمودندودر مورد نقش
اعضاءکمیته در برگزاری نظم وانضباط در مدرسه توضیحات لازم را ارائه نمودندومقرر
گردید اعضا کمیته ب
محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

Crystal دکتر مهران سلیمان‌ها مشاوره و آموزش آکادمیک زندگى به روايت چشم هایم نصب پکیج شوفاژ دیواری و اسپلیت در شیراز آموزش کسب درامد آنلاین دنیای آواتار پروژه هاي ارزان معماري